పాకం ముద్ద

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఐదు నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 2965
Likes :

Preparation Method

 • పెనంని వేడి చేయాలి .
 • పంచదార వేసి పాకం వచ్చినంత వరకు చిన్న మంటలో ఉంచుకోవాలి .
 • ఒక కప్పు నీళ్లను వేసి మరగనివ్వాలి .
 • దగ్గరిగా వచ్చినంత వరకు ఉడికించుకోవాలి .
 • చైనా గడ్డిని ఒక కప్పు నీళ్లలో నానబెట్టి మరియు పంచదార పాకం వేయాలి .
 • గుడ్డు , పంచదార వేసి బాగా కలుపుకోవాలి .
 • పెనంలో పాలు వేసి మరగనివ్వాలి .
 • గుడ్డు మిశ్రమాన్ని వేసి , మిశ్రమం దగ్గరగా వచిన్నపుడు పొయ్యి మీద నుండి దించాలి .
 • మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి .
 • పై మిశ్రమానికి పంచదార పాకం వేసి కలుపుకోవాలి .
 • ఒక గాజు గిన్నెలో మిశ్రమాన్ని వేసుకొని అతిశీలపరుచుకోవాలి .
 • వేయించిన గింజలుతో అలంకరించి మరియు వేడిగా అందించుకోవాలి .
Engineered By ZITIMA