కూరిన పుట్టగొడుగులు

Spread The Taste
Serves
రెండు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 3210
Likes :

Preparation Method

  • పుట్టగొడుగులు శుభ్రం చేసి పైభాగం తరిగి ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు మనం కూర్చుకోటానికి స్థలం ఉంటుంది.
  • జీడీపప్పు, ఆక్రోట్ కాయ, మరియు కొత్తిమీర ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని పుట్టగొడుగులో కూరుకోవాలి.
  • మైదా, ఉప్పు, తేజపత్రీ ఆకు, మిర్యాల పొడి, నీరు పోసి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని పుట్టగొడులో కూరుకుని, రొట్టి ముక్కలతో భర్తీచేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • వేయించుకున్న పాన్ తీసుకుని ఇదయం నువ్వుల నూనె వేడిచేసుకోవాలి.
  • ఎప్పుడైతే అది వేడిఅవుతుందో, పుట్టగొడుగులు వేసి బంగారు ఎరుపు రంగు  వచ్చేలా  వేయించి వేడిగా అందించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA