స్పైసి పొటాటో

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 15 నిముషాలు
Cooking Time: 25 నిముషాలు
Hits   : 760
Likes :

Preparation Method

  • ఆలుగడ్డ ని సగం ఉడికించుకొని పొట్టు తీసి పెద్ద ముక్కలుగా కోసి ఉంచుకోవాలి 
  • స్టవ్ మీద మూకుడు  పెట్టి  నూనె వేసి వెడ్డెక్కక సోంపు,ధనియాలపొడి,జీలకర్రపొడి,కారంపొడి ,ఉప్పు వేసి మూడు నిముషాలు వేయించుకోవాలి 
  • ఇపుడు పెరుగు పోసి మరో మూడు నిముషాలు ఉడికించుకోవాలి 
  • దీనిలో ఆలుగడ్డ  ముక్కలు వేసి మసాలా అంత ముక్కలకి పట్టే దాక వేయించుకొని కాసురిమితి,కొత్తిమీర గరంమసాలా వేసి వేయించుకొని వేడిగ వడ్డించండి  
Engineered By ZITIMA