చికెన్ నూడిల్ సూప్

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 10 నిముషాలు
Cooking Time: 20 నిమిషాలు
Hits   : 734
Likes :

Preparation Method

చికెన్ స్టాక్ 

 • క్యారోట్ ,ఆకూ కూరలు ,ఉల్లిపాయ ,వెల్లులి లావుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి 
 • అయిదు కప్పుల నీళ్లలో చికెన్ ముక్కలు ,కూరగాయలు ,మరియు వెల్లులి మరుగనివాళి 
 • దానిలో బిరియాని ఆకూ ,మిరియాలు ,థైమ్ వేసి ఒక ముప్పై నిముషాలు మరుగనివాళి 
 • వడకట్టి స్టాక్ పెట్టుకోవాలి 
చికెన్ నూడిల్ సూప్ 
 • ఒక గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్న స్టాక్ ని మరిగించుకోవాలి 
 • దీనిలో ఉల్లిపాయలు ,వెల్లులి ,క్యారోట్ మరియు చికెన్ ముక్కలు  వేసి అయిదు నిముషాలు మరుగనివాళి 
 • దీనిలో నూడుల్స్ వేసి ఉడికించుకోవాలి 
 • నూడుల్స్ ఉడికినాక స్టవ్ అరిపేసి సూప్ బౌల్ లో సర్వ్ చేయండి 

Choose Your Favorite Chinese Recipes

 • గార్లిక్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • చైనీస్ చాప్ సుఇయ్

  View Recipe
 • పోర్క్ ఇన్ స్చెజవాన్ జింజర్ షూస్

  View Recipe
 • చికెన్ మనచౌ సూప్

  View Recipe
 • చికెన్ నూడిల్ సూప్

  View Recipe
 • స్టిర్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • టోఫు ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • షెజవాన్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • కాల్చిన అల్లం రైస్

  View Recipe
Engineered By ZITIMA