గార్లిక్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 584
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం ని ఉప్పువేసి ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి 
 • వెల్లులి ని చిన్నగా తరిగిపెట్టుకోవాలి 
 • బట్టని ని ని ఉడికించుకోవాలి 
 • చికెన్ ని చిన్న ముక్కలుగా తరుకోవాలి 
 • ఉల్లికాడలను మరియు రెడ్ కాప్సికం ని తరిగి పెట్టుకోవాలి 
 • చికెన్ ని ఉడికించుకోవాలి 
 • పాన్ లో నూనె పోసి వెడ్డెక్కక వెల్లులి ,చికెన్ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి 
 • దీనికి సొయా షూస్ ,రైస్ వినేగార్ ,బట్టని ని వేసి రెండు నిముషాలు వేయించుకోవాలి 
 • ఇపుడు ఉడికించుకున్న అన్నం వేసి బాగా కలపాలి 
 • ఉల్లికాడళ్ళు   చల్లి బాగా కలిపి స్టవ్ అరిపేసి వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Chinese Recipes

 • గార్లిక్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • చైనీస్ చాప్ సుఇయ్

  View Recipe
 • పోర్క్ ఇన్ స్చెజవాన్ జింజర్ షూస్

  View Recipe
 • చికెన్ మనచౌ సూప్

  View Recipe
 • చికెన్ నూడిల్ సూప్

  View Recipe
 • స్టిర్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • టోఫు ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • షెజవాన్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • కాల్చిన అల్లం రైస్

  View Recipe
Engineered By ZITIMA