టోఫు ఫ్రైడ్ రైస్

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 10
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 719
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం ని ఉడికించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి 
 • ఉల్లిపాయల్ని ,క్యారోట్ ,అల్లం  మరియు వెల్లులి ని తరిగి పెట్టుకోవాలి 
 • గుడ్డు ని పగలకొట్టి దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు ,రెండు చిటికెల ఉప్పు వేసి బాగా బీట్  చేసుకోవాలి 
 • బాణీలో నూనె వెడ్డెక్కక బీట్ చేసుకున్న గుడ్డు ని వేసి బాగా కలపాలి 
 • ఇంకో వెడల్పాటి పాన్ లో నూనె వేసి వెడ్డెక్కక ఉల్లిపాయలు ,అల్లం ,వెల్లులి ,క్యారోట్ ,బఠాణీ వేసి వేయించుకోవాలి 
 • దీనికి సొయా షూస్ ,హోఇసిన్ షూస్ వేసి మరో రెండు నిముషాలు వేయించుకోవాలి 
 • దీనిలో ఇపుడు టోఫు ముక్కలు వేసి మరో నిమిషము వేయించుకోవాలి 
 • ఇపుడు ఉడికించుకున్న అన్నం వేసి బాగా కలిపి ,ఉల్లికాడల చల్లి వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Chinese Recipes

 • గార్లిక్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • చైనీస్ చాప్ సుఇయ్

  View Recipe
 • పోర్క్ ఇన్ స్చెజవాన్ జింజర్ షూస్

  View Recipe
 • చికెన్ మనచౌ సూప్

  View Recipe
 • చికెన్ నూడిల్ సూప్

  View Recipe
 • స్టిర్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • టోఫు ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • షెజవాన్ ఫ్రైడ్ రైస్

  View Recipe
 • కాల్చిన అల్లం రైస్

  View Recipe
Engineered By ZITIMA