ఎండుమిరపకాయలు చట్నీ

Spread The Taste
Serves
2
Preparation Time: 5 నిముషాలు
Cooking Time: 5 నిముషాలు
Hits   : 735
Likes :

Preparation Method

  • బాణీలో నూనె వేసి వెడ్డెక్కక ఎండుమిరపకాయలు ,మిన్న పప్పు ,చినిగే పప్పు ,చింతపండు ,వెల్లులి ,వేసి వేయించుకోవాలి 
  • అది చల్లరక ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి 
  • ఇంకో బాణీలో నూనె వేసి రుబ్బి పెట్టుకున్న ఎండుమిరపకాయలు చట్నీ వేసి వేయించుకొని సర్వ్ చేయండి 
Engineered By ZITIMA