చేప చేప

Spread The Taste
Serves
మూడు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 6319
Likes :

Preparation Method

  • ఉప్పు, నిమ్మరసం మరియు పసుపు వేసి చేపముక్కలుని ఇరవై నిమిషాలు వరకు ఉంచుకోవాలి.
  • తురిమిన కొబ్బరిని ,మిరియాలపొడి ,కారంపొడి మరియు ధనియాలపొడి వేసి బాగా రుబ్బుకొని ముద్దలా చేసుకోవాలి.
  • అవసరం అనుకుంటే ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • చేపలకి మాసాలముద్దని రాసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఒక పెనములో ఇదయం నువ్వులు నూనె వేసి వేడి చేసి మరియు చెప్పాలని వేసి గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • వేడిగా అందించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA