పెసర పప్పు పాయసం

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: ముపై నిమిషాలు
Hits   : 927
Likes :

Preparation Method

  • పెసర పప్పుని వేయించి మరియు పక్కన పెట్టుకోవాలి .
  • జీడిపప్పు ముక్కల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరగాలి .
  • నెయ్యిలో జీడిపప్పు ముక్కల్ని వేపాలి .
  • బెల్లంని దంచాలి .
  • పెనంలో ఆరువందల గ్రామాల నీళ్లు వేసి ఉడికించుకోవాలి .
  • పొడి బియ్యం మరియు పెసర పప్పు వేసి కలపాలి .
  • బియ్యం మరియు పెసర పప్పు ఉడికిన తర్వాత బెల్లంని వేసి బాగా కలపాలి .
  • వేయించిన జీడిపప్పు , యాలకులు పొడి , కొబ్బరి తురుము , మిగిలిన నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి .
  • మంటలో నుండి తీసి వేసి మరియు వేడిగ అందించాలి .

Choose Your Favorite Kerala Recipes

Engineered By ZITIMA