క్యారట్ హల్వా

Spread The Taste
Makes
మూడు వందల గ్రాముల సుమారు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 1201
Likes :

Preparation Method

  • కార్రోట్లును సన్నగా తురుముకోవాలి. 
  •  ఒక పాన్లో నెయ్యే వేసి  వేడి చేసి, క్యారట్ తురుము  వేసి ఒక నిమిషం వేయించాలి, పాలు వేసి  ఉడికించాలి.
  • నేతిలో జీడిపప్పు మరియు ఎండుద్రాక్ష వేసి వేయించాలి.
  • క్యారెట్లు  కర్రోట్  మిశ్రమం  తయారయిన తరువాత పంచదార, నెయ్యి  వేసి            కలుపుతూ ఉండాలి.
  • అది దగర పడిన తరువాత  వేయించిన జీడిపప్పు మరియు  ఎండుద్రాక్ష వేయాలి.
  •  ఇక తీసివేసి వడించాలి. 
Engineered By ZITIMA