బియ్యం పిండి ఉండలు

Spread The Taste
Serves
Preparation Time: ఇరవై సుమారు బంతుల్లో.
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాల
Hits   : 829
Likes :

Preparation Method

  • అన్నం నానబెట్టి , నానిని తరువాత నీటిని తీసి వెయ్యాలి  .
  • ఇది దంచాలి  .
  • నెయ్యి ఒక పెనం లో వేసి   వేడి  చేసి దంచిన  పిండిని మరియు కలిపి  పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఒక  పెద్ద  పెనంలో ఒక కప్పు నీరు  వేడి  చేసి ,చక్కెర జోడించి  మరియు పాకం అవ్వగానే .పోయా నుంచి దించాలి.
  • ఒక శుబ్రమైన  గిన్నె లో వేయించిన బియ్యం పిండి తీసుకోవలి . 
  • ఈ చక్కెరకు సరిపోయినంత  నెయ్యి ను  జోడించంలి .
  • చిన్న  మొత్తంని మిశ్రమం నుంచి  తీసుకొని మెత్తని ఉండ చేయాలి .
  •  మిగిలిన పిండిని ఉండలుగా చేసుకోవాలి . 
Engineered By ZITIMA