చపాతీ

Spread The Taste
Serves
మూడు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 666
Likes :

Preparation Method

  • ఒక మందపాటి గిన్నెలో,మైదా లేదా గోధుమ పిండి,ఉప్పు మరియు నీళ్లు వేసి కలుపుకోవాలి.
  • బాగా కలుపుకొని ఒక ముద్దలా చేసుకోవాలి.ఒక వస్త్రం తో కప్పి ముప్పై నిమిషాలు పాటు ఉంచాలి.
  • చిన్న ఉండలుగా ముద్ద నుంచి చేసుకోవాలి.
  • ఆ ఉండాలని వృత్తాలుగా చేసుకోవాలి.
  • దోసెలు పెనంని వేడి చేయాలి.
  • చపాతీ వేసి,బుడగలు వస్తే.రెండు వైపులా తిప్పి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి.
  • దానిని కాల్చాలి.
  • పొయ్య మీద నుంచి దించి వేడిగా అందించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA