రుమాలు రోటి

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరువై నిమిషాలు
Hits   : 724
Likes :

Preparation Method

 • మైదా, ఉప్పు, వంట సోడా కలుపుకోవాలి.
 • పాలు నెమ్మదిగా  పోస్తూ  పిసుకుకోవాలి.
 • ఆ పిండిముద్దలా  సాగేలా ఉండాలి.
 • మూత పెట్టి ఒక గంట ఉంచుకోవాలి.
 • మళ్ళీ బాగా పిసుకుకోవాలి.
 • పిండి ముద్దని సరైన పదిహేను భాగాలుగా చేసుకోవాలి.
 • అన్ని ఉండలని పలచగా గుండ్రంగా పాముకోవాలి.
 • దోసల పాన్ వేడిచేసుకోవాలి.
 • పాన్ బాగా వేడిచేయాలి.
 • నెయ్యి వేసుకోవాలి.
 • ఎప్పుడైతే వేడి అవుతుందో, రోటి వేసి, బుడగలు వచ్చాక అన్నివైపులా కదపాలి.
 • ఎప్పుడైతే రోటి ఉడికిపోతుందో, పొయ్య మీద నుండి తీసి వేడిగా అందించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA