స్పైసి పనీర్ పకోడి

Spread The Taste
Serves
మూడు
Preparation Time: ఐదు నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 1733
Likes :

Preparation Method

  • వాము తో పనీర్ ముక్కలు  , అర టీ స్పూన్ కారం , గరంమసాలా పొడి , ధనియా-జీరా పొడి , ఎండు మామిడి పొడి , పావు టీ స్పూన్ పసుపు , చాట్ మాసాల మరియు ఉప్పు అన్ని కలుపుకొని నానబెట్టుకోవాలి .
  • బారెడు పెనం లో సెనగపిండి , ఇంగువ , మిగిలిన పసుపు , కారం , వంట సోడ మరియు ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి .
  • మిగిలిన నీళ్లు వేసుకొని  దగ్గరగా వచినంతవరకు  ఉంచి పిండిలా చేసుకోవాలి .
  • పెద్ద లోతయిన పెనం లో నువ్వులు నూనె వేసి వేడి చేయాలి .
  • పిండిలో  ఒక్కొకటి పనీర్ ముక్కల్ని ముంచి మరియు కారకరాలుగా వచినంతవరకు వేపాలి .
  • మిగిలిన పనీర్ ముక్కల్ని వేపాలి మరియు వేడిగా అందించాలి.
Engineered By ZITIMA