హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఫెలూదా

Spread The Taste
Serves
రెండు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: ఐదు నిమిషాలు
Hits   : 1032
Likes :

Preparation Method

 • పాలు, పంచదార కలపాలి.
 • చిక్కబడే వరకు మరగనివ్వాలి.
 • తర్వాత చల్లబడనివ్వాలి.
 • ఒక పొడవైన గ్లాస్ తీసుకోవాలి.
 • ఉడికించిన సేమ్యా కలపాలి.
 • అందులో రెండు చుక్కల రూహ్ ఆఫ్జా ఎసెన్స్ కలపాలి.
 • నెమ్మదిగా పాల మిశ్రమం వేయాలి.సబ్జా గింజలు,ఐస్ క్రీం కూడా వేసుకోవాలి.
 • మరల రెండు చుక్కల రూహ్ ఆఫ్జా ఎసెన్స్ కలపాలి
 • జీడిపప్పు ముక్కలు తో అలంకరించి చల్లగా అందించాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Hyderabad Recipes

 • హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఫెలూదా

  View Recipe
 • మూర్గ్ క సంబంద్ పులావ్

  View Recipe
 • హైదరాబాద్ చికెన్ 65

  View Recipe
 • ఆంధ్ర చికెన్ ఇగురు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA