తాంగ్డి కబాబ్

Spread The Taste
Serves
రెండు
Preparation Time: ఐదు నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 2162
Likes :

Preparation Method

 • చికెన్ తొడ ముక్కలను ముక్కలుగా కోయాలి.
 • ఉప్పు కాకుండా అన్ని పదార్థాలని కలుపొకోవాలి. 
 • చికెన్ ముక్కలకి మసాలా వేసి కలిపి ఒక గంట నాన పెట్టుకోవాలి.
 • ఆతర్వాత ఉప్పు కలుపుకోవాలి.
 • చికెన్ ముక్కలని గ్రిల్లెర్లో పెట్టి రెండు వైపులా వేపాలి.
 • చికెన్ అంతటికి నిమ్మకాయరసం వేసి,చాట్ మసాలా జల్లి వేడిగా అందించాలి.

Choose Your Favorite Hyderabad Recipes

 • హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఫెలూదా

  View Recipe
 • మూర్గ్ క సంబంద్ పులావ్

  View Recipe
 • హైదరాబాద్ చికెన్ 65

  View Recipe
 • ఆంధ్ర చికెన్ ఇగురు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA