రేష్మి కబాబ్

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: ఇరవైఅయిదు నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 1821
Likes :

Preparation Method

 • వేడి నీటిలోబాదంని పది నిమిషాలు వరకు నానా పెట్టాలి.
 • తొక్క తీసుకోవాలి.
 • కొత్తిమీర ఆకులు,ఉల్లిపాయలు,అల్లం పొడి,వెల్లులి పొడి మరియు బాదంని రుబ్బుకోవాలి.
 • దీనిలో ఉప్పు,పెరుగు మరియు నిమ్మరసమును మసాలా ముద్దతో కలపాలి.
 • చికెన్ ముక్కలకు మసాలా అద్ది ఇరవైనాలుగు గంటలపాటు చల్లార్చాలి.
 • ఒవేన్ని రెండువందల నలభై సెలీసియస్ వద్ద వేడి  చెయ్యాలి.
 • మెత్తని చికెన్ని గుచ్చి నూనెని రాసి కబాబు లోపల మరియు బైట ఉడికించాలి.
 • నిమ్మరసం రాసి వేడిగా అందించాలి.

Choose Your Favorite Hyderabad Recipes

 • హైదరాబాద్ స్పెషల్ ఫెలూదా

  View Recipe
 • మూర్గ్ క సంబంద్ పులావ్

  View Recipe
 • హైదరాబాద్ చికెన్ 65

  View Recipe
 • ఆంధ్ర చికెన్ ఇగురు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA