తిరునెల్వేలి హల్వా

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 1017
Likes :

Preparation Method

 • గోధుమని రాత్రంతా నాన పెట్టుకోవాలి.
 • గోధుమని రుబ్బి గోధుమ పాలు తీయాలి.
 • రెండు సార్లు ఈ విధానాన్ని చేసుకోవాలి.
 • పాలుని పులిచినంత వరకు ఉంచుకోవాలి.
 • మెత్తగా ఉన్న పాలు కిందన ఉండిపోతాది మరియు స్పష్టమైన ద్రవ ఫైకి వస్తుంది.
 • స్పష్టమైన ద్రవని తీసి వేయవలెను.
 • ఒక భారీ బాటమ్ పాన్ లో నీళ్లు మరియు పంచదార వేసి ఉడికించాలి.
 • దీనిలో కేసరి రంగు పొడి మరియు కుంకుమ పువ్వు కలుపుకోవాలి.
 • గోధుమ పాలు వేసి కలుపుతువుండాలి.
 • నెయ్య, జీడీ పప్పు, బాదం మరియు పిస్తా పప్పు వేసి కొలుపుకోవాలి.
 • తక్కువ  మంటలో పెట్టి కలుపుతూ ఉండాలి.
 • హల్వా నుండి నెయ్య బైటికి వచ్చినతర్వాత.
 • మంట నుండి తీసి అందించాలి.
Engineered By ZITIMA