విరుదునగర్ పరాటా

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ముపై నిమిషాలు
Cooking Time: ఒక్కో పరాటాకి ఆరు నిముషాలు
Hits   : 780
Likes :

Preparation Method

 • మైదా, నీళ్లు, గుడ్లు, ఉప్పు అన్నిటిని కలిపి ఒక మెత్తని ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి.
 • మరల మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఇదయం నువ్వుల నూనెని వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
 • అది పొంగే వరకూ ఆరుగంటల వరకూ అలాగే ఉంచాలి.
 • ముద్దను చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
 • ఒక పల్చటి పొరలా వత్తుకోవాలి.
 • ఒక కాగితపు ఫ్యాన్ ల మలచుకోవాలి.
 • అంచులను కలిపి మరల ఉండాలా చుట్టుకోవాలి.
 • చపాతీ కర్రతో గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి.
 • ఒక పెనంని ఇదయం నువ్వుల నూనెతో వేడి చేసుకోవాలి.
 • అది వేడి అయ్యాక వత్తుకున్న పరోటా వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా అయ్యేవరకు కరకర లాడేలా వేయించాలి.
 • వేయించుకున్న పరోటాలను ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి.రెండు చేతులతో కాస్త మెదిపి వేడిగా అందించాలి.
Engineered By ZITIMA