మెత్తని మేక మాంసం ఇగురు

Spread The Taste
Serves
అయిదు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 4283
Likes :

Preparation Method

  • మేక మాంసం లో ఉప్పు మరియు పసుపు వేసి ఉడికించాలి .
  • ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని తరగాలి .
  • ధనియాల పొడి , జీరా పొడి , మిర్చి పొడి  వేసి ముద్ద చేయాలి .
  • కొబ్బరికాయని తురిమి మరియు నాలుగువందల గ్రామలు పాలు తీయాలి .
  •  పెద్ద లోతయిన పాత్రలో నువ్వులు నూనె వేసి వేడి చేయాలి .
  • ఉల్లిపాయల్ని వేయించాలి .
  • ఈ మిశ్రమంలో మాసాల వేసి  పచ్చి వాసన పోయినంతవరకు ఉంచి వేపాలి .
  • నీళ్లతో పాటు ఉడికించిన మెత్తని మాంసం ని వేసి మరియు అయిదు నిమిషాలు వరకు వేపాలి .
  • కొబ్బరి గుజ్జు మరియు ఉప్పు వేయాలి .
  • ఇగురు దగ్గర గా వచ్చిన  తర్వాత మంటలో నుండి తీసి వేసి మరియు అందించాలి .

Engineered By ZITIMA