మటన్ కట్లెట్

Spread The Taste
Serves
ఐదు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 4990
Likes :

Preparation Method

  • మెత్తని మేకమాంసం,పసుపు,కారం,మిరియాల పొడి మరియు ఉప్పు కలుపుకోవాలి.
  • గుడ్డిని ఉప్పు తో పగలకొట్టుకోవాలి.
  • మెత్తని మేకమాంసం మిశ్రమాన్ని కట్లెట్ పరిమాణం లో చేసుకోవాలి.
  • పెనం లో ఇదయం నువ్వుల నూనె వేసి బాగా వేడి చేయాలి.
  • కట్లెట్లని పగలకొట్టిన గుడ్డు లో ముంచి,బ్రెడ్ ముక్కలిని మూతలా పెట్టి ఇదయంనువ్వుల నూనె లో వేయించాలి.
  • వేడిగా వడ్డించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA