వేయించిన రొయ్యలు

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: పదిహేను నిమిషాలు
Hits   : 1337
Likes :

Preparation Method

  • రొయ్యలకి సోయాసాస్,వెల్లులిముద్ద,అల్లం,జొన్న పిండి మరియు ఉప్పు రాసి ఉంచాలి.
  • గుడ్లని పగలకొట్టాలి.మూడు చిటెకెడ్లు ఉప్పు కలపాలి.
  • పెనం లో ఇదయం నువ్వులనూనె వేసి వేడి చేయాలి.
  • రొయ్యలని గుడ్ల మిశ్రమంలో ముంచి బ్రెడ్ ముక్కలతో మూసిపెట్టాలి.
  • రొయ్యల్ని గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు దోరగా వేయించాలి.
  • వేడిగా వడ్డించుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA