రొయ్యల మాసాల వేపుడు

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: పది నిమిషాలు
Hits   : 1521
Likes :

Preparation Method

  • రొయ్యలను ఒలిచి మరియు పక్కన పెట్టుకోవాలి .
  • నువ్వులు గింజలను దంచి మరియు ఆ మిశ్రమాన్ని  కారం , ఉప్పు లోకి వేసి కలుపుకోవాలి .
  • కొత్తిమీర ఆకులతో నువ్వులు మిశ్రమాన్ని వేసి ముద్దలా చేసుకోవాలి .
  • అల్లం వెలుల్లి ముద్దలోకి నిమ్మరసాన్ని పిండి మరియు వొలిచిన రొయ్యలనులోకి ఆ మిశ్రమాన్ని కూరాలి.
  • కొత్తిమీర ముద్ద మాసాల రొయ్యలకు వేసి కలపాలి .
  • పెనంలో ఇదయం నువ్వులనూనె వేసి వేడి చేయాలి .
  • రొయ్యల మిశ్రమాన్ని వేసి మరియు బాగా వేపాలి .
  • మంటలో నుండి తీసి వేసి మరియు అందించాలి .
Engineered By ZITIMA