నక్షత్ర జంతికలు

Spread The Taste
Serves
Preparation Time: నేలపై నిమిషాలు
Cooking Time: ముపై నిమిషాలు
Hits   : 1276
Likes :

Preparation Method

  • ముందు గా బియ్యాన్ని నానబెట్టి వడబోసి  దంచి ఉంచుకోవాలి.
  • సెనగ పిండి ని కొద్దీ గా వేయించాలి.
  • ఒక పెద్ద పాత్ర లో బియ్యం పిండి, సెనగ పిండి, జీలకర్ర, ఉప్పు , నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • కొద్దీ కొద్దీ గ నీటి ని పోస్తూ పిండి ని ముద్ద గా కలుపుకోవాలి.
  • ఒక పాన్ లో ఇదయం నువ్వుల నూనె ని వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • జంతికల గొట్టం లో నక్షత్ర ఆకారం గల అచ్చు పెట్టుకోవాలి.
  • గొట్టం లో పిండి ముద్ద ని పెట్టి గుండ్రం తిప్పుతూ నూనె లో వేసుకోవాలి.
  • కరకర లాడేలా వేయించి తీసుకోవాలి. · 
  • వీటిని గాలి దూరని డబ్బాల లో నిల్వ చేయాలి
Engineered By ZITIMA