டைமண்ட் கட்ஸ்

Spread The Taste
Makes
500 கிராம்
Preparation Time: 30 நிமிடங்கள்
Cooking Time:
Hits   : 4002
Likes :

Preparation Method

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • தீபாவளி ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி

    View Recipe
Engineered By ZITIMA