బిర్యానీ మసాలా పొడి

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 847
Likes :

Preparation Method

  • అన్ని పదార్దాలని ఆరబెట్టి ఒకొకటిగా వేపి దంచి పొడి చేసుకోవాలి.
  • బిర్యానీ మసాలా పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఒక కప్ అన్నంకి ఉపయోగించుకోవాలి.
  • దాల్చిన, లవంగం మరియు ఏలకులు బిర్యానీ మసాలా పొడి ఉపయోగించేటప్పుడు అల్లం మొత్తం తగ్గించండి.
Engineered By ZITIMA