గరంమసాలా పొడి

Spread The Taste
Makes
రెండు వందల గ్రాములు
Preparation Time: ముపై నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 1084
Likes :

Preparation Method

  • అన్ని పదార్దాలు  ఆరబెట్టి పొడిచేసి  దంచి గుండ చేసుకోవాలి.
  • గాలిచొరబడని ఒక సీసాలో నిలువచేసుకోవాలి.
Engineered By ZITIMA