సాంబార్ పొడి

Spread The Taste
Makes
ఒకటిన్నర కిలో
Preparation Time: ఒక గంట ముపై నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 2065
Likes :

Preparation Method

  • లోతైన  పెనంని వేడి చేయాలి .
  • తక్కువ మంటలో ఉంచి అన్ని పదార్ధాల్ని వేసి వేయించుకోవాలి .
  • బాగా దంచాలి .
  • గాలిచొరబడని పాత్రలో ఉంచి వాడుకోవాలి .
  • సాంబార్ రెండువందల గ్రామలు పప్పుతో చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల సాంబార్ పొడిని వేసుకోవాలి .
Engineered By ZITIMA