పెసర పప్పు మిరియాల పొడి.

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 797
Likes :

Preparation Method

  • పైన చెప్పిన పదార్ధాలు ఒకొకటి గా వేయించుకొని పొడి గా దంచుకోవాలి .
  • ఉడికిన అన్నం లో మనకి కావల్సినంత పొడి వేసుకొని నెయ్యి తో గాని , ఇదయం నువ్వుల నూనె తో గాని తీసుకోవచ్చు.
Engineered By ZITIMA