కూర మసాలా పొడి

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 968
Likes :

Preparation Method

  • అన్ని మసాలా పదార్ధలని ఒకొకటిగా ఆరబెట్టి  వేయించి దంచి పొడిచేసుకోవాలి.
  • ఈ కూర మసాలా పొడిని శాఖాహారం తో కానీ మాంసాహారంలో కానీ శాఖాహారం పులుసులు మరియు మసాలా రాకలో కానీ ఉపయోగించు కోవచ్చు.

Engineered By ZITIMA