మద్రాస్ మసాలా పొడి

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 688
Likes :

Preparation Method

  • అన్ని మసాలాలును ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేయించి దంచాలి. 
  • మద్రాస్ మసాలాను   గుడ్డు మసాలా,మేక మాంసం  మాసాల ,చికెన్ మసాలా మరియు కూరగాయల మసాలా కొరకు ఉపయోగిస్తారు .
Engineered By ZITIMA