పప్పు పొడి

Spread The Taste
Makes
రెండువందల గ్రామలు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 840
Likes :

Preparation Method

  • పెనం వేడి అయ్యాక మరియు అన్ని స్పైసెస్ ని వేయించి దంచవలను .
  • గాలి చొరబడని పాత్ర లో ఉంచాలి .
  • వేడి అన్నంలో పప్పు పొడి , నెయ్యి లేదా ఇదయం నువ్వులు నూనె వేసి అందించవలను .
Engineered By ZITIMA