పన్నాగం

Spread The Taste
Serves
2
Preparation Time: 5 నిముషాలు
Cooking Time:
Hits   : 603
Likes :

Preparation Method

  • 2 కప్పుల నీళ్ళని మరిగించండి 
  • దీనిలో నిమ్మరసం పిండి ,పామ్ చెక్కర ,ఇలాచీపొడి వేసి బాగా కలిపి ఇవండీ
  • దీని చల్లగా లేక వేడిగా అయిన తీసుకోవచ్చు 

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA