నాన్నారి షర్బత్

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 601
Likes :

Preparation Method

  • చెక్కర మరియు సిట్రిక్ ఆసిడ్ వేసి 2 కప్పుల నీళ్లు మరిగించాలి 
  • దింట్లో నాన్నారి ఎసెన్స్ మరియు యెల్లో కలర్ వేసి బాటిల్స్ లో పోసి ఉంచాలి 
  • ఎప్పుడు కావలంటే అప్పుడు షర్బత్ ని చల్లటి నీళ్లతో కలిపి సర్వ్ చేయాలి 

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA