తేనే నిమ్మ రసం

Spread The Taste
Serves
2
Preparation Time: 5 నిముషాలు
Cooking Time:
Hits   : 881
Likes :

Preparation Method

  • ఒక గిన్నెలోకి నిమ్మరసం తీసి పెట్టుకోవాలి 
  • నిమ్మరసం ,తేనే,నీళ్లు వేసి బాగా కలపాలి 
  • ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి చల్లగా సర్వ్ చేయండి 

You Might Also Like

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA