నిమ్మ రసం

Spread The Taste
Serves
2
Preparation Time: 3 నిముషాలు
Cooking Time:
Hits   : 638
Likes :

Preparation Method

  • నిమ్మ రసం తీసి పెట్టుకోవాలి 
  • దింట్లో నీళ్లు ,చెక్కర వేసి బాగా కలపాలి 
  • దింట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి చల్లగా సర్వ్ చేయండి 

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA