లెమన్ టీ

Spread The Taste
Serves
త్రీ
Preparation Time: 1 నిమిషము
Cooking Time: 7 నిముషాలు
Hits   : 4881
Likes :

Preparation Method

  • ఒక గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించుకోవాలి 
  • దానిలో చాయ్ పత్తి వేసి మూతపెట్టి ఒక 5 నిముషాలు మరుగనివాళి 
  • వడకట్టి ,నిమ్మరసం ,చెక్కర వేసి బాగా కలిపి ,వేడిగా సర్వ్ చేయండి 

Choose Your Favorite Beverage Recipes

Engineered By ZITIMA