చికెన్ సూప్ తో కచోరమ్

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముపై నిమిషాలు
Hits   : 685
Likes :

Preparation Method

  •  ఉడికించిన చికెన్ స్టాక్ , సగం కొబ్బరి పాలు , మరియు చికెన్ మీడియం మంటలలో ఉంచాలి .
  • కచోరమ్ ,నిమ్మ గడ్డి , వెలుల్లి , మిరియాల పొడి అన్ని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి .
  • చికెన్ ఉడికించినంత వరకు ఉడికించాలి .( సుమారుగా పదిహేను నిమిషాలు )
  • పుట్టగొడుగులు ముక్కలు మరియు మిగిలిన కొబ్బరి పాలు , కలిపి మంటలో నుండి తీసివేయాలి .
  • పై మిశ్రమంలో ఫిష్ సాస్ , నిమ్మరసం , నిమ్మ ఆకులు , ఉల్లికాడల , మిర్చి ముక్కలు , కొత్తిమీర ఆకులు , దాల్చినచెక్క పొడి  అన్ని వేసి మరియు సూప్ కప్పులలో అందించాలి .
  • ఫిష్ సాస్ లో ఉప్పు ఉంటది కానీ తాగివునంత ఉప్పు వేసుకోవచ్చు .
Engineered By ZITIMA