కొబ్బరిపాలతో పుట్టగొడుగు సూప్

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: పది నిమిషాలు
Hits   : 911
Likes :

Preparation Method

 • కొబ్బరి తీసినది .
 • నిమ్మఆకులు తురమాలి .
 • పుట్టగొడుగులు బాగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేతితో తీయాలి .
 • కొత్తిమీర ఆకుల్ని తురమాలి
 • పచ్చిమిర్చీలు ముక్కలుగా చేయాలి
 • కొబ్బరి తీసినది , నీళ్లు , కచోరమ్ , నిమ్మగడ్డలు  , కొత్తిమీర కాడలు, నిమ్మరసం , నిమ్మ ఆకులు మరియు ఉప్పు .
 • పుట్టగొడుగులు మరియు ఫిష్ సాస్ ఆలా కలుపుతూ ఉండాలి .
 • కొత్తిమీరతో అలంకరించి మరియు పచ్చిమిర్చి తో వేడిగా అందించాలి .
 • ఫిష్ సాస్ లో ఉప్పు ఉంటుంది ,తగినంత  ఉప్పు కావలిస్తే వేయండి .
  .
Engineered By ZITIMA