వెచ్చని మరియు పుల్లని చికెన్ సూప్

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 710
Likes :

Preparation Method

  • చికెన్ ని బాగా తరగాలి.
  • ఎండు మిర్చిని ముతకగా దంచాలి.
  • చికెన్ స్టాక్ ని ఉడికించాలి.
  • తరిగిన చికెన్ ని దానికి జత చేసి ఉడకనివ్వాలి.
  • ఫై మిశ్రమానికి కచోరము,నిమ్మ గడ్డి,దక్షిణిఫ్రీకా తెగ నిమ్మ ఆకులూ,ఆకుకూరలు మరియు కారం వేయాలి.
  • ఇప్పుడు మూడు నిమిషాలు పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆ మిశ్రమానికి చేప సాస్,నిమ్మ రసం ,కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపాలి.
  • పొయ్య మీద నుంచి దించి సూప్ గిన్నెలు లోకి తీసుకోవాలి.
  • చేప సాస్ లో ఉప్పు ఉంటుంది,కావాలి అనుకుంటే ఉప్పు వేసుకోవచ్చు.
Engineered By ZITIMA