ఉన్ని అప్పం

Spread The Taste
Serves
ఐదు
Preparation Time: ఒక గంట
Cooking Time: ముపై నిమిషాలు
Hits   : 874
Likes :

Preparation Method

 • నానాబెట్టిన బియ్యం, నీరువార్చి ఆరబెట్టి దంచుకోవాలి.
 • అరకప్పు నీరుపోసి వేడిచేసి  బెల్లం అందులో వేసి కరిగించాలి. అది బాగా ముద్దగా అయ్యేలా ఉడికించాలి.
 • వడకట్టి చాలార్చుకోవాలి.
 • చిన్న పాన్ తీసుకుని నెయ్యి వేడిచేయాలి.
 • కొబ్బరి ముక్కలు వేసి బంగారు రంగు వచ్చేలా వేయించుకోవాలి.
 • నువ్వుల గింజలు వేసి ఒక నిమిషం వేయించి పకన్న పెట్టుకోవాలి.
 • అరటిపండు తరిగి పల్చగా రుబ్బుకుని బెల్లం పాకంలో వేసుకోవాలి.
 • బియ్యంపిండి, గోధుమ పిండి, ఏలకుల పొడి, ఉప్పు మరియు బెల్లం పాకం అన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
 • పాలు, కొబ్బరి ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకుని ఇడ్లిపిండిలా చేసుకోవాలి.
 • వేయించిన కొబ్బరిముక్కలు, నువ్వుల గింజలు వేసి కలిపి ఒక గంట గట్టిగా అయ్యేదాక ఉంచాలి.
 • అది గట్టిపడకా, పాలుపోసి బాగా కలపాలి.
 • ఇడ్లిపాత్ర  వేడిచేసుకోవాలి.
 • నెయ్యివేసి అన్ని  మూలాలు సర్దుకోవాలి.
 • గరిటెతో  పిండి తీసుకుని అన్నిటిలో వేసుకోవాలి.
 • నెయ్యి చలుకుని తక్కువ సెగపై ఉడికించాలి.
 • ఎప్పుడైతే అది ఎర్రగా, ఉడికి బంగారు రెండు వస్తుందో ఉడికిపోయినట్టు.
 • మంట మీద నుండి దించి అందిచుకోవాలి.

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA