గోధుమ రవ్వ పాయసం

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: పది నిమిషాలు
Hits   : 1262
Likes :

Preparation Method

  • టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి తో  పాత్ర ని వేడి చేసి మరియు గోధుమ రవ్వ వేసి వేపిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి .
  • జీడిపప్పుల్ని తురమాలి .
  • పెనం తీసుకొని అందులో నాలుగువందల మీ. లి . నీళ్ల లో పాలు వేసి ఉడికించుకోవాలి .
  • ఈ మిశ్రమం  ఉడికించిన  ముందు వేయించిన రవ్వ వేసి బాగా కలపాలి .
  • మిగిలిన నెయ్యి తో జీడిపప్పుల్ని వేయించాలి .
  • గుధుమ రవ్వ అయిపోయాక పంచదార వేసి బాగా కలిపి,  పంచదార కరిగినంతవరకు ఉంచాలి .
  • వేయించిన జీడిపప్పుని అలంకరించి వేడిగా అందించాలి .

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA