కొబ్బరి బొబట్లు

Spread The Taste
Makes
ముపై ముక్కలు
Preparation Time: మూడు గంటల పది నిమిషాలు
Cooking Time: నలభై నిమిషాలు
Hits   : 1986
Likes :

Preparation Method

    
     మిశ్రమం కోసం:

 • కొబ్బరికాయ తురిమి కొద్దిగా వేయించుకోవాలి.
 • దానిని కొంచం చాలార్చుకోవాలి.
 • పంచదార, ఏలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయించిన కొబ్బరి తురుముతో కలుపుకోవాలి.
 • ఆ మిశ్రమాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

     బొబట్లు కోసం:

 • ఒక వెడల్పు అయిన పాత్ర తీసుకుని అందులో మైదా మరియు నాలుగు టీ స్పూన్స్ ఇదయం నువ్వుల నూనె వేసుకోవాలి.
 • కొంచం కొంచం నీరు పోసుకుంటూ పిండి మెత్తగా మరియు బాగా పిసుకోవాలి.
 • ఆ పిండి ముద్దని ఒక పలుచని గుడ్డతో కప్పి ఒక మూడు గంటలు వదిలేయాలి.
 • ఆ పిండి ముద్దని తీసుకుని బాల్స్లా చేసుకోవాలి.
 • ఒక అరటి ఆకుని తీసుకుని ఇదయం నువ్వుల నూనె రాసుకోవాలి.
 • పిండి ముద్దని తీసుకుని పలచగా దానిపై ఒత్తుకోవాలి .
 • ఇప్పుడు  తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని మధ్యలో పెట్టుకుని మూసి అన్నివైపుల అద్దుకోవాలి.
 • దీనిని బాగా గుండ్రంగా పాముకోవాలి.
 • దోసల పెనం వేడిచేసుకోవాలి.
 • పెనం వేడిచేసుకుని ఉంచుకోవాలి.
 • నెయ్యి చలి దానిని చివరులు బాగా కాల్చుకోవాలి.
 • ఎప్పుడైతే అది కొంచం ఎర్రగా ఆవుతుందో బాగా కదిపి బంగారు వచ్చేదాకా ఉడికించాలి.
 • సన్నని సెగపై ఉడికించాలి.
 • పొయ్యమీద నుండి దించి వేడిగా అందించుకోవాలి.

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA