పచ్చి అరిటి పుట్టు

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: యదు నిమిషాలు
Hits   : 1144
Likes :

Preparation Method

  • అరటికాయలు ఉడికించాలి .
  • ఉడికించిన తరువాత తొక్కలు తీసి మెత్తగా చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కోయాలి .
  • ఎండు మిరపకాయలు ముక్కలుగా చేయాలి .
  • ఒక పెనం లో ఇదయం నువ్వులు నూనె వేసి వేడి చేయాలి .
  • ఆవాలు ,ఎండుమిర్చి  ,ఉల్లిపాయ వేసి వేపాలి. 
  • తురిమిన అరిటి ,ఉప్పు ,తురిమిన కొబ్బరి వేసి వేయించాలి .
  • మంట నుంచి దించి వేడిగా అందించాలి .                                                                      కీలకపాదం : పచ్చి అరటికాయ పుట్టు , అరటికాయ వేపుడు 

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA