రవ్వ పాయసం

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: పదిహేను నిమిషాలు
Hits   : 915
Likes :

Preparation Method

  • నెయ్యి తో పాత్ర ని వేడి చేసి , రవ్వని వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి .
  • జీడిపప్పు మరియు బాదం ని బాగా తురమాలి .
  • పాత్రలో నాలుగువందల మీ .లి . నీళ్లు  మరియు రెండువందల మీ .లి . పాలు వేసి ఉడికించాలి .
  • ఉడకడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత వేయించిన రవ్వను వేసి బాగా కలుపుకోవాలి .
  • జీడిపప్పు , బాదం , పంచదార , నెయ్యి , దాల్చినచెక్క పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి .
  • రవ్వ అయిపోయిన తర్వాత మంటలో నుండి తీసివేసి వేడిగా అందించాలి .

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA