కారట్ పాయసం

Spread The Taste
Serves
రెండు
Preparation Time: ఐదు నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 808
Likes :

Preparation Method

 • కారట్ ని తొక్క తీసి తరగాలి .
 • ఆవిరిలో కారట్లు ని ఉడికించాలి .
 • కారట్ లు ని చల్లార్చాలి .
 • బాదంని నీళ్లలో వేసి నానపెట్టుకొని మరియు తొక్క ని తీసుకోవాలి .
 • ఉడికించిన కారట్ తో పాటు బాదం ని కూడ ముద్ద చేసుకోవాలి .
 • పాలు , కారట్ వేసి తక్కువ మంటలో ఉంచి ఐదు నిమిషాలుపాటుగా ఉడికించుకోవాలి .
 • బాగా కలుపుకోవాలి .
 • పంచదార వేసుకొని , పంచదార కరిగినంతవరకు ఉంచి బాగా కలపాలి .
 • మంటలో నుండి తీసి మరియు కుంకుమ రంగు పొడి వేసి కలపాలి .
 • ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారించాలి .
 • చల్లపరుచుకొని మరియు పొడుగు గ్లాస్లో తీసుకొని అందించాలి .

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA