అరటి చిప్స్

Spread The Taste
Makes
నాలుగువందల గ్రాములు సుమారుగా
Preparation Time: నలభై నిమిషాలు
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 4191
Likes :

Preparation Method

  • అరటి  తొక్క తీయాలి. 
  • అరటి ని  పీట తో సన్నని వలయాలు గా కోయాలి. 
  •  కాగితం మీద తురిమిన అరటివలయాలను వేయాలి. 
  • పెనమును ఇదయం నువ్వులనూనె తో , వేడిగా అయ్యేంతవరకు బాగా వేడిచేసి, తురిమిన అరటి వలయాలను వేసి  గోధుమరంగులో వచ్చేవరకు వేయించాలి.
  • వేయంచిన అరటి ని తీసి కాగితం మీద వేసి నూనె ను  తీసివేయాలి. 
  • ఉప్పు మరియు కారంను చల్లాలి. 
  • గాలి తగలని పాత్ర లోనికి తీసుకోవాలి. 
  • సాంబార్ అన్నం మరియు పులిహోర తో  అందించాలి .

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA