బీట్రూట్ కోజ్హుక్కట్టై

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 701
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం ని నానపెట్టి వడకట్టి పొడి చేసిపెట్టుకోవాలి 
 • బీట్రూట్ తురుముకోవాలి 
 • జీడిపప్పు ని చిన్న ముక్కలుగా తరుకోవాలి 
 • బాణీలో నెయ్యి వేసి వెడ్డెక్కక బీట్రూట్ వేసి పాచి వాసనా పోయేదాకా వేయించుకోవాలి 
 • స్టవ్ అరిపేసి చెక్కర ,ఇలాచీ పొడి ,జీడిపప్పు వేసి బాగా కలపాలి 
 • పిండి లో వేడి నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ తడుపుకోవాలి 
 • చిన్న పిండి ముద్దా తీసుకొని దానిలో చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ మిశ్రమం పెట్టి మల్లి అంచులు మూసి వేసి పెట్టుకోవాలి 
 • కుజహుక్కట్టై లని ఆవిరికి ఉడికించుకొని వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Festival Recipes

 • మిల్క్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్పైసి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • నువ్వుల బాల్స్

  View Recipe
 • కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్టూఫడ్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • తాటి బెల్లం కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • పిడి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • వెజిటల్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
Engineered By ZITIMA