మిల్క్ కోజ్హుక్కట్టై

Spread The Taste
Serves
Preparation Time: 1 గంట 20 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 973
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యాన్ని ముప్పై నిముషాలు నానపెట్టి వడకట్టి పొడి చేసిపెట్టుకోవాలి 
 • పిండి లో కొని   నీళ్లు చల్లి ఆవిరికి ఉడికించుకోవాలి 
 • నీళ్లు మరిగించుకొని ఉడికించుకున్న పిండి లో కొంచం కొంచం గ పోస్టు ముద్దలా తడపాలి 
 • వాటిని చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి 
 • బండపాటి  కడై లో పాలు మరిగించుకొని చెక్కర వేసి బాగా కలపాలి 
 • చిన్న పిండి ఉండలను పాలలో వేయాలి 
 • దీనిలో తురిమిన కొబ్బరి ,ఇలాచీ పొడి వేయాలి 
 • వేడిగా సర్వ్ చేయాలి  

Choose Your Favorite Festival Recipes

 • మిల్క్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్పైసి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • నువ్వుల బాల్స్

  View Recipe
 • కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్టూఫడ్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • తాటి బెల్లం కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • పిడి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • వెజిటల్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
Engineered By ZITIMA