రోజ్ మిల్క్

Spread The Taste
Serves
2
Preparation Time: 5 నిముషాలు
Cooking Time: 2 నిముషాలు
Hits   : 1077
Likes :

Preparation Method

  • పాలు మరిగించి చాలారుచుకోవాలి 
  • దానిలో కలర్ పొడి ,ఎసెన్స్ మరియు చెక్కర వేసి బాగా కలపాలి 
  • పొడవాటి గ్లాస్సెస్లో సర్వ్ చేయాలి 

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

    View Recipe
Engineered By ZITIMA